• ACSI Club ID medlemsfördel
 • Betala snabbt och lätt
 • Betala säkert

Privacy og cookie Policy

Sekretesspolicy

Din integritet är viktigt för dig och för oss. Vi är därför glada att förklara varför och hur vi hanterar dina personuppgifter. Ärlighet och transparens är viktiga värden för oss. På så sätt vill vi bygga ett varaktigt förtroendeförhållande med våra kunder. Det innebär bland annat att vi respekterar och skyddar din integritet och dina val. När allt kommer omkring berättar personuppgifter allt om dig. Din information måste vara säker hos oss, och vi gör allt vi kan för att säkerställa det. Alla våra anställda är bundna av strikta sekretessregler och övervakas ständigt av dem. Vi delar endast dina uppgifter med tredje part om det är nödvändigt, till exempel för genomförandet av avtalet. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Vi skickar inte heller marknadsföringsinformation till dig, om du inte har bett oss att göra det. Dina uppgifter kommer endast att användas för optimal service och driftsledning.

Vi vill att du ska veta exakt hur vi behandlar dina personuppgifter, men också att de är aktuella. Du kan därför fritt komma åt, ändra och korrigera dina uppgifter. Naturligtvis kan du också meddela oss, att du inte längre tillåter att dina data behandlas av oss. Eftersom uppgifterna tillhör dig kan du också be oss att överföra dem till dig.

Vid genomförandet av avtalet samarbetar vi uppenbarligen med partners, såsom campingägare och tjänsteleverantörer. Vi arbetar bara med pålitliga partners som tillämpar samma sekretesstandarder som vi gör. Dessa tredje parter mottar endast dina personuppgifter, om det är verkligen nödvändigt och med strikta integritetsvillkor. Vi har säkerställt att dina personuppgifter är lika säkra där, som de är hos oss.

På det sätt som ACSI hanterar dina data, är det i överensstämmelse med de nya europeiska direktiven (GDPR - General Data Protection Regulation - Allmänna dataskyddsbestämmelserna). När du delar dina personuppgifter med oss eller när vi samlar in personuppgifter om dig, använder vi dem i enlighet med denna sekretesspolicy. Följande frågor och svar förklarar i detalj vad dina personuppgifter består av och hur vi använder, bearbetar och säkrar dem.

För allmänna frågor eller klagomål angående denna sekretesspolicy, kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post: dataprotection@acsi.eu. Av säkerhetsskäl kommer tjänstemannen att be dig att lämna bevis på identitet innan din begäran tas i beaktande.

 

Innehåll:

 

Vad är personliga data?

Dessa data säger något om en naturlig person. Denna information relaterar till din identitet, till exempel ditt namn, adress och telefonnummer, men också din IP-adress. Personliga data innehåller därför denna typ av data, men även profilbilder, personliga preferenser och inköpsbeteende och ekonomiska uppgifter.

Bilaga 1 innehåller de kategorier av personliga data som vi kanske kan hantera.

Cookies är också en del av personliga data. Du kan läsa om vad cookies är, varför vi använder dem och hur vi hanterar dem i vår Cookie Policy.

 

Vilka data samlar vi in och hur använder vi dem?

Hos ACSI, fokuserar vi alltid på kunden. Vi tycker detta är logiskt. Vi vill utveckla de bästa möjliga reseprodukterna för dig och för detta behöver vi komma i kontakt med dig och kommunicera med dig. Detta hjälper oss att leverera exakt vad du vill ha.

Vi samlar in eller tar emot dina data via våra webbplatser, bokningsformulär, appar, men även via sociala medier.

Du ger oss dina uppgifter när du skapar ett konto, fyller i en undersökning eller när du registrerar dig för att till exempel få nyhetsbrev. Dessutom får vi dina data genom köpprocessen. Genom att surfa på våra webbplatser samlar vi in cookies som är nödvändiga för att våra appar och webbplatser ska kunna fungera korrekt.

Vi behandlar personliga data för att (kunna) uppfylla avtalet med dig. På så sätt kan vi hantera dina bokningar och ge dig relevant information. Om du önskar får du regelbundet marknadsföringsmeddelanden från oss, oavsett om det är med nyhetsbrev eller inte. Vi mäter din tillfredsställelse och letar efter lösningar om du inte är (helt) nöjd. För vår produktutveckling, gör vi statistik. Detta hjälper oss att konsolidera vårt förhållande med dig och att arbeta med nya kunder. Analysen och utredningen av personuppgifter är nödvändig för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster. Kort sagt, för att tjäna dig (ännu) bättre.

Genom våra analyser kan vi använda automatiserade profileringstekniker för att informera dig om produkter och aktiviteter, som är skräddarsydda för dina personliga intressen och behov.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, såvida inte detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet eller för den interna affärsverksamheten. Vi har ingått en så kallad "Processor's" - processor överenskommelse med dessa tredje parter för att se till att dessa tredje parter tillämpar samma strikta sekretesstandarder som vi gör.

Dina personuppgifter kommer aldrig att erbjudas till försäljning av oss.

 

Var lagrar vi dina data?

Vi garanterar säker och ärlig affärsverksamhet, inte minst för att skydda dina personuppgifter. Våra medarbetare som behandlar personuppgifter kan också befinna sig utanför ”European Economic Area” (EAA) - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och arbeta för oss eller för våra tjänsteleverantörer därifrån. Vi har också ingått en så kallad "Processor's" - processor överenskommelse med dessa tredje parter, som finns etablerade utanför EEA. Dina data är därför lika säkra hos dem, som de är hos oss.

Eftersom överföringen av information via Internet inte är fullt säkrad, kan vi och de tredje parter som vi arbetar tillsammans med, inte garantera säkerheten för dina data som skickas till vår webbplats. Därför förblir varje överföring på din egen risk.

Ibland innehåller våra webbplatser och appar länkar till webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och anslutna företag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi därför inte är ansvariga för dessa policies.

 

Hur länge lagrar vi dina personliga data?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte som vi har tillgång till dina data. Detta är för att uppfylla dina önskemål och behov eller att iaktta våra lagliga skyldigheter. Så snart vi inte längre behöver dina data kommer de att tas bort från våra system eller göras anonyma så att din identitet inte längre kan ses från dem.

Vi lagrar personliga data om en kund i sju år efter att förhållandet upphört. Personliga data från potentiella kunder som ännu inte har kontaktats kommer att sparas i sex månader efter insamling. Personliga data från potentiella kunder som har angett att de vill vara i kontakt med oss, behåller vi i två år.

 

Vilka är dina personliga rättigheter?

Det är viktigt för oss, att du har kontroll över dina personliga data. Du kan utöva denna kontroll genom att använda följande rättigheter:

 • Rätt till information
 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att bli glömd
 • Rätt till invändning mot marknadsföring och profilering
 • Rätt att återkalla ditt samtycke
 • Rätt till dataöverföring
 • Rätt att deaktivera cookies
 • Rätt att klaga

På denna webbplats publicerad av ACSI hittar du länkar till andra webbplatser. ACSI kan inte hållas ansvarig för personuppgifter som du lämnar till dessa partner. Du uppmanas att bekanta dig med hur våra partners hanterar personuppgifter, genom att konsultera sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen. Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte revideras av ACSI. Sådana länkar är endast avsedda för informationsändamål eller ingår i en kommersiell reklamkampanj. ACSI har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser och är inte på något sätt ansvarigt för innehållet.

Det finns dessutom webbplatser som ansluter till denna webbplats med hjälp av hyperlinks. Dessa webbplatser revideras inte av ACSI. ACSI kan inte hållas ansvarig för personuppgifter som du lämnar till dessa partner. Du uppmanas att bekanta dig med hur våra partners hanterar personuppgifter, genom att konsultera sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen.

 

Ändringar

Denna sekretesspolicy gäller från och med 2018-05-24. Eventuell ändring eller tillägg till sekretesspolicyn kommer omedelbart att offentliggöras.

 

Bilaga 1: Kategorier av personliga data som kan behandlas

Nedan finns kategorier av personliga data som vi kanske kan hantera. Denna sekretesspolicy förklarar varför vi kan behandla dessa personliga data och på vilket sätt.

Kategorier av personliga data Exempel
Personliga identifieringsdata Namn, adress, ort, postnummer, e-postadress, telefonnummer, e-post, signatur, användarnamn för sociala medier, kundnummer, kontonummer
Personliga karaktärsdrag Ålder, kön, födelsedatum, civilstånd, nationalitet, yrke, utbildning, personliga intressen, fritidsaktiviteter, familjesituation, relationer, medlemskap
Elektroniska identifieringsdata IP-adress, cookies
Kommunikationsdata Registreringar från ansikte-till-ansikte kontakter, kontakter via telefon, e-mail, app, brev, register över produkt- och servicesamtal, register över klagomål och förfrågningar
Ekonomiska data Bankkonto och betalningsbeteende
Information om produkter och tjänster Inköpta produkter och tjänster, intressen i produkter och tjänster
Speciella personliga data Data som refereras till artikel 9 i ”GDPR-General Data Protection Regulation” - Allmänna dataskyddsbestämmelserna
Andra personliga data Användar-ID och lösenord, personnummerCookie Policy

Cookies er små stykker information, der af din browser bliver gemt på din computer. ACSI Publishing BV bruger cookies til at genkende dig ved det næste besøg. Cookies stiller os i stand til at forsamle information om brugen af vores ydelser og forbedre disse og tilpasse dem til vores besøgeres ønsker. Vores cookies giver information vedrørende personsidentifikation..