• ACSI Club ID Ledenvoordeel
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Veilig betalen
shopping-secure

Privacy & Cookies

Privacy Statement

Jouw privacy is belangrijk, voor jou en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze relaties een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij jouw privacy en jouw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over jou. Jouw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. Al onze medewerkers zijn gebonden aan strenge privacy-regels en worden daarop voortdurend gecontroleerd. We delen jouw gegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin sturen we je marketingberichten, tenzij je ons hierom hebt gevraagd. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij willen graag dat je precies weet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Het staat je daarom vrij jouw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kun je ons ook laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken. Omdat de gegevens van jou zijn, kun je ons ook vragen om deze aan jou over te dragen.

Bij de uitvoering van de overeenkomst werken wij uiteraard samen met partners, zoals campinghouders en serviceproviders. Wij werken uitsluitend met betrouwbare partners die dezelfde privacy-normen hanteren als wij. Deze partners krijgen jouw persoonsgegevens alleen als dat echt nodig is en onder strikte privacy-voorwaarden. We hebben ervoor gezorgd dat jouw persoonsgegevens daar even veilig zijn als bij ons.

De manier waarop ACSI met jouw gegevens omgaat, is volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer jij je persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement. Uit de navolgende vragen en antwoorden blijkt in detail waaruit jouw persoonsgegevens bestaan en hoe we deze gebruiken, verwerken en beveiligen.

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail: dataprotection@acsi.eu. De Functionaris zal je om veiligheidsredenen vragen om een identiteitsbewijs voordat jouw verzoek in behandeling wordt genomen.

 

Inhoudsopgave:

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Deze gegevens zeggen iets over een natuurlijk persoon. Het zijn gegevens die betrekking hebben op je identiteit, zoals bijvoorbeeld je naam, adres en telefoonnummer, maar ook je IP-adres. Persoonsgegevens omvatten dus dit soort gegevens, maar ook profielfoto's, persoonlijke voorkeuren, koopgedrag en financiële gegevens.

Onderaan deze pagina, in bijlage 1, vind je de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Ook cookies behoren tot de persoonsgegevens. Wat cookies zijn, waarom wij deze gebruiken en hoe wij ermee omgaan, kun je lezen in onze Cookieverklaring.

 

Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?

Bij ACSI staat de klant altijd centraal. Dat vinden we logisch. Wij willen voor jou de optimale reisproducten ontwikkelen en daarvoor moeten we met jou in contact komen en met jou communiceren. Dat helpt ons om jou precies te leveren wat je wilt.

Wij verzamelen of ontvangen je gegevens via onze websites, boekingsformulieren, apps, maar ook via social media.

Je verstrekt ons jouw gegevens als je een account aanmaakt, een enquête invult of als je jezelf aanmeldt voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Verder krijgen wij je gegevens via het aankoopproces. Door te browsen op onze websites verzamelen wij cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren en beveiligen van onze apps en websites.

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst met jou na te (kunnen) leven. Zo kunnen wij je boekingen beheren en je van relevante informatie voorzien. Als je dat wilt, ontvang je van ons regelmatig marketingberichten, al dan niet via nieuwsbrieven. We meten jouw tevredenheid en zoeken oplossingen als je niet (helemaal) tevreden bent. Ten behoeve van onze productontwikkeling houden wij statistieken bij. Dat helpt ons om de relatie te bestendigen alsook nieuwe klanten te werven. Het analyseren en onderzoeken van persoonsgegevens is nodig voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten; kortom, om je (nog) beter van dienst te zijn.

Via onze analyses kunnen wij met behulp van geautomatiseerde profileringstechnieken je informeren over producten en activiteiten die afgestemd zijn op jouw persoonlijke interesse en behoefte.

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met deze derde partijen hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten die ons ervan verzekert dat deze derde partijen dezelfde strenge privacy-standaarden hanteren als wij.

Jouw persoonsgegevens worden door ons nooit ter verkoop aangeboden.

 

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Mede ten behoeve van jouw persoonsgegevens zorgen wij voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Onze medewerkers die de persoonsgegevens verwerken kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en van daaruit voor ons of voor onze serviceproviders werk verrichten. Ook met deze buiten de EER gevestigde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij hen zijn jouw gegevens daarom net zo veilig als bij ons.

Omdat het verzenden van informatie via internet nu eenmaal niet volledig beveiligd is, kunnen wij en de derden met wie wij samenwerken de veiligheid van jouw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending blijft daarom voor eigen risico.

Af en toe bevatten onze websites en apps links naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als je een link naar een van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

 

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan jouw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Zodra wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor je identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant zeven jaar na de beëindiging van de relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten met wie nog geen contact is geweest, worden zes maanden na verzameling bewaard. Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact met ons te willen hebben, worden twee jaar bewaard.

 

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Wij vinden het belangrijk dat je controle hebt over jouw persoonsgegevens. Je kunt deze controle uitoefenen via de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op correctie
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om cookies uit te schakelen
 • Recht om te klagen

 

Op deze door ACSI uitgegeven website tref je een aantal links aan naar andere websites. ACSI kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die je bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan ACSI worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. ACSI heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan ACSI geëxploiteerd. ACSI wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement dateert van 24 mei 2018. Elke wijziging of aanvulling van het Privacy Statement wordt direct openbaar gemaakt.

 

Bijlage 1: Categorieën van persoonsgegevens

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. In dit Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.
 

Categorie persoonsgegevens Voorbeeld
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer
Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, lidmaatschappen
Elektronische identificatiegegevens IP- adres, cookies
Communicatiegegevens Vastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen
Financiële gegevens Bankrekening en betaalgedrag
Gegevens over producten en diensten Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten
Bijzondere persoonsgegevens Gegevens genoemd in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Overige persoonsgegevens User-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer



Cookies

Alles wat je wilde weten over het gebruik van cookies tijdens jouw bezoek aan de ACSI Webshop.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op jouw apparaat worden gedownload door de website die je op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat je apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies jouw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:

 • Relevante navigatie-instellingen te tonen
 • Voorkeuren van bezoekers te onthouden
 • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
 • Het aantal weergegeven advertenties te beperken

 

 

Het gebruik van cookies door ACSI

Bij een bezoek aan de ACSI Webshop ga je er standaard mee akkoord dat ACSI cookies op jouw apparaat plaatst.

ACSI legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die je over jezelf hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het Privacybeleid van ACSI staan vermeld.

Als je niet wilt dat ACSI cookies op jouw apparaat plaatst, kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Mogelijk kun je daarna sommige gedeelten van de ACSI Webshop niet (correct) gebruiken.

ACSI gebruikt maximaal 4 soorten cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen de ACSI Webshop te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de ACSI Webshop niet worden gebruikt.


2. Prestatiebevorderende cookies

Anonieme cookies waarmee ACSI haar website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de ACSI Webshop gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.


3. Functionaliteitscookies

Anonieme cookies waarmee ACSI de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan ACSI meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Voorbeelden van verzamelde gegevens zijn land- en taalvoorkeuren.

Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen:

 • Het gebruik van diverse gedeelten van de ACSI Webshop wordt onmogelijk
 • ACSI kan minder ondersteuning aan gebruikers bieden
 • ACSI kan zo niet uw voorkeuren onthouden om een specifieke functie niet te gebruiken of niet weer te geven
 •  

   

  4. Targeting-cookies of advertentiecookies

  Dit type cookies wordt meestal, met toestemming van ACSI, door reclamenetwerken op de ACSI Webshop geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om:

 • Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
 • Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken
 • De effectiviteit van een reclamecampagne te meten
 • Je bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen. Vaak zijn deze cookies gekoppeld aan de websitefuncties die door deze derde partijen worden aangeboden.
 •